Permakulturelle boformer

Udviklet for foreningen Tiny Varigheden

Praktisk og rummelig forskning i permakuturelle boformer

Foreningen Tiny-Varigheden udspringer af Køge Fælles Jord, som de sidste 6 år har eksperimenteret med permakulturel jorddyrkning.

Eksperimentet udvides nu til også at omfatte permakulturelle boformer. Vores ambition er at få æstetik og bæredygtig byggeteknik til at gå hånd i hånd

Bebyggelsen vil bestå af 10 privat-ejede Tiny-huse og 1 gæstehus til ophold for forskere og studerende  samt et Videns-og Formidlingscenter for fremtidens bæredygtige materialer og byggemetoder.

Tiny Varigheden eksperimenterer med en livsstil som er bæredygtig for både jorden og mennesket. Dette Living Lab har et helt enestående potentiale for forskning og dataindsamling.

De 11 tiny huse opføres under samme klimatiske forhold, med samme tidslinje og med beboere som bor og lever i husene hele året.

Dette giver en unik mulighed for at undersøge, udfordrer og teste nye bæredygtige byggemetoder og materialer, som fremadrettet vil kunne skaleres til større boliger og byggeprojekter.

I sin helhed danner Tiny Varigheden  basis for dataindsamling for de tilknyttede forskerteams fra bl.a. SBI, DTU, AAU, KUA, både under konstruktionen og husets efterfølgende liv.

Mange private boligejere ønsker at bo og bygge klimavenligt, men er ofte udfordret af manglende erfaring og data på alternative klimavenlige byggematerialer. Den manglende erfaring og data, betyder ofte at både bank, forsikring, myndigheder og byggerådgivere ikke tør stå inden for de alternative byggemetoder. Dette resulterer i, at private boligejere, står med valget imellem at bygge konventionelt eller satse store summer penge og bygge på mavefornemmelse.

Tiny Varigheden satser alt og bygger boliger ud fra principperne Rethink, Reuse, Reduce og Recycle, til gavn og inspiration for fremtidige boligejere og alle aktører i byggebranchen.

Derfor vil vi udvikle et manifest for Tiny Varigheden, der sikrer at alle 11 tiny huse repræsenterer hver deres bud på æstetik, byggemetode og materialer, som via deres oplagte sammenligningsgrundlag, vil kunne danne evidens for forskere, studerende, arkitekter og håndværkere i en samlet vidensbank.

Al data, erfaring, kendskab og testresultater samles og formidles til alle interesserede i Videnscentret, og deles gennem workshops, undervisning og udstilling.

Reduce: Tiny husene bliver alle mellem 20-40m2, med ønsket om at inspirere andre til at minimere boligarealet.

Rethink, Reuse og Recycle: Målet er at bygge huse med et negativt CO2-aftryk og dermed vise vejen for fremtidens boligbyggeri. Dette vil vi gøre gennem undersøgelser af forskellige naturmaterialer, der lever op til disse principper. F.eks. massive lerstampede vægge, hamp, hør, tang, græs etc.

Ud over CO2-reduktion skal materialevalget sikre et sundt indeklima og samtidig bevare miljøet. Hensigten er at  benytte materialer hvortil der kan opnås æstetisk kvalitet og sundhed til både mennesker og miljø herfra og til varigheden.

Videnscenteret er et klimaorienteret kursus-og formidlingshus for forskere, studerende, aktører i byggebranchen og private boligejere.

Huset er åbent for offentligheden og vil fungere som inspirationskatalog og eksperimentarium i bæredygtigt byggeri.

Videnscentret skal løbende skabe opmærksomhed omkring bæredygtig udvikling indenfor byggeriet, samt bidrage til at gøre visionære ord til handling.

Videnscenteret drives af foreningens ambitiøse medlemmer, som vil undervise i permakulturel dyrkning af jorden og permakulturelle boformer samt byggemetoder.

Læs mere om Tiny Varigheden

Størrelse

11 Tiny huse + Videnscenter på 270 m2

Lokation

Køge Fælles Jord

Opførelsesår

2021

Entreprenør

Primært selvbyg

Eksperimenterende byggemetoder

Blåmuslinger

Isolering

genbrugstræ

Facadebeklædning

Grønne facader

Sukkulenter

ubrændte lersten

Facade og indervægge

Ålegræs

isolering