Videnscenter for Køge Kommune´s nye living lab - Tiny Varigheden.

Udviklet for foreningen Tiny Varigheden

Praktisk og rummelig forskning i permakulturelle boformer

Tiny-Varighedens ambition er at skabe et Living Lab for bæredygtig livstil med høj æstetisk kvalitet. Vores ambition er at få æstetik og bæredygtig byggeteknik til at gå hånd i hånd. 

Bebyggelsen vil bestå af 11  Tiny-huse og dette Videns-og Formidlingscenter for fremtidens bæredygtige materialer og byggemetoder.

Tiny Varigheden eksperimenterer med en livsstil som er bæredygtig for både jorden og mennesket. Dette Living Lab har et helt enestående potentiale for forskning og dataindsamling.

I sin helhed danner Tiny Varigheden  basis for dataindsamling for de tilknyttede forskerteams fra bl.a. SBI, DTU, AAU, KUA, både under konstruktionen og husets efterfølgende liv. 

Mange private boligejere ønsker at bo og bygge klimavenligt, men er ofte udfordret af manglende erfaring og data på alternative klimavenlige byggematerialer. Den manglende erfaring og data, betyder ofte at både bank, forsikring, myndigheder og byggerådgivere ikke tør stå inden for de alternative byggemetoder. Dette resulterer i, at private boligejere, står med valget imellem at bygge konventionelt eller satse store summer penge og bygge på mavefornemmelse.

Tiny Varigheden satser alt og bygger boliger ud fra principperne Rethink, Reuse, Reduce og Recycle, til gavn og inspiration for fremtidige boligejere og alle aktører i byggebranchen.

Derfor vil vi udvikle et manifest for Tiny Varigheden, der sikrer at alle 11 tiny huse repræsenterer hver deres bud på æstetik, byggemetode og materialer, som via deres oplagte sammenligningsgrundlag, vil kunne danne evidens for forskere, studerende, arkitekter og håndværkere i en samlet vidensbank.

Al data, erfaring, kendskab og testresultater samles og formidles til alle interesserede i Videnscentret, og deles gennem workshops, undervisning og udstilling.

Rethink, Reuse og Recycle: Målet er at bygge huse med et negativt CO2-aftryk og dermed vise vejen for fremtidens boligbyggeri. Dette vil vi gøre gennem undersøgelser af forskellige naturmaterialer, der lever op til disse principper. F.eks. massive lerstampede vægge, hamp, hør, tang, græs etc.

Ud over CO2-reduktion skal materialevalget sikre et sundt indeklima og samtidig bevare miljøet. Hensigten er at  benytte materialer hvortil der kan opnås æstetisk kvalitet og sundhed til både mennesker og miljø herfra og til varigheden.

Videnscenteret er et klimaorienteret kursus-og formidlingshus for forskere, studerende, aktører i byggebranchen og private boligejere.

Huset er åbent for offentligheden og vil fungere som inspirationskatalog og eksperimentarium i bæredygtigt byggeri.

Videnscentret skal løbende skabe opmærksomhed omkring bæredygtig udvikling indenfor byggeriet, samt bidrage til at gøre visionære ord til handling.

Videnscenteret drives af foreningens ambitiøse medlemmer, som vil undervise i permakulturel dyrkning af jorden, permakulturelle boformer og byggemetoder.

Programmet for videnscenteret er ambitiøst og huset skal opføres i CO2 lagrende bæredygtige naturmaterialer.

Videnscentret vil også fungere som væksthus for dyrkning af spiselige afgrøder og dermed danne et levende og vedkommende samlingspunkt for permakulturel livstil.

Videnscenteret er tegnet i samarbejde med foreningen Tiny Varigheden og Arkitekt Magnus Maarbjerg

Læs mere om Tiny Varigheden her

https://www.varigheden.dk/

Hvad er Tiny Varigheden

https://groenomstilling.koege.dk/Projekter/Tiny-Varigheden.aspx

Størrelse

270 m2 Videnscenter

Lokation

Køge Fælles Jord

Opførelsesår

2022

Entreprenør

Lokal Entreprenør, ECOCOCOON + Selvbyg

Materialevalg

Facade materialer

ECOCOCON

Vægelementer

Genbrugsvinduer

Facade - orangeri

Supplerende energikilde

Solceller