Permatopia, Karise

I dag var jeg på inspirerende besøg i den Økologiske landsby Permatopia ved Karise, syd for Køge på Sjælland.

Permatopia består af 90 boliger, fordelt på ca. 50% lejeboliger ejet af KAB, derudover 25% andelsboliger og 25% Ejerboliger.

Boligerne, tegnet af House Arkitekter er fine klyngeboliger, alle med samme grundmodul og mulighed for tilkøb af 1-4 værelser, som er placeret mellem 2 boliger.

Boligerne er lavenergiboliger og opbygget med åndbar konstruktion. Materialevalget oplevede jeg ikke som revolutionerende og næppe økologisk.
Men placeringen af Klyngerne danner gode hyggelige uderum mellem boligerne.

Det klart mest inspirerende i Permatopia er deres spildevandshåndtering samt recirkulering af næringsstoffer.

Det er genialt at de allerede ved etableringen af økosamfundet har brugt de nødvendige ressourcer på at etablere de anlæg der skal til for at være off grid.

Regnvand opsamles og samles i stort fælles underjordisk anlæg til brug for toilet skyl i boligerne samt til tøjvask i deres fælles vaskeri. Regnvandet bruges også til vanding af afgrøder.

Gråt og sort spildevand ledes til det store pilerensningsanlæg. De mange pil høstes og bruges flittigt til kompost i deres store fælles fødevare landbrug.

Boligerne har installeret seperationstoiletter, hvor urin ledes til én lagringstank og kan efter 6mdr. bruges som gødning til afgrøderne.

Alt dette skaber et perfekt resursekredsløb, som alle økosamfund bør inspireres af. Jeg blev i hvertfald top inspireret af se og smage de mange vidunderlige farverige grøntsager på marken på en kold og våd oktoberdag.

Ildsjæl og økolandmand Morten Krohn er fastansat til at drive landbruget med hjælp fra beboerne. Morten er uden tvivl hjernen og hænderne bag det fantastiske landbrug AMBA ejet af Permatopia.

Landbruget forsyner de 200 beboere i økolandsbyen med vidunderligt frugt og grønt hele året.

Morten Krohn har lavet det geniale koncept med en webshop, hvor beboerne kan shoppe årstidens herligheder efter behov.

Det individuelle valg af frugt og grønt mindsker madspil, som for ofte er konsekvensen ved forpakkede grøntkasser, hvor man som forbruger ikke har mulighed for at vælge til og fra.

Installationer som vindmølle, pilerensningsanlæg, landbrug, regnvandsopsamling, sperationstoiletter, varmtvandssilo, opsamlingstanke til urin og gråt og sort spildevand har uden tvivl været dyrt og Permatopia er også blevet økonomisk udfordret af dette.
Men jeg mener klart at de er et forbillede for et godt bud på et klimavenligt resursekredsløb.